HET VLUCHTELINGENPROBLEEM IS DE GROOTSTE HOAX VAN DE EEUW!

Hoe de uitroeiing van de westerse beschaving in werk wordt gezet.

eunmask

hoax.asiel

Het lijken wel vakantiegangers in Griekenland

De zieligheidsballon van getraumatiseerde vluchtelingen die wij hier gratis moeten opvangen is al lang doorgeprikt! Niemand gelooft meer in de sprookjes ‘van oorlogsslachtoffers’, die geen overlevingskansen hebben in hun eigen land! Europa heeft hiermee de poorten van de hel geopend!

De barbarenstroom, overwegend mannen, die er helemaal niet uitzien als oorlogsslachtoffers, de grote bedragen die zij hebben neergeteld om hun overtocht te betalen, het weigeren van hulp door landen die in hun ogen niet goed genoeg zijn om hun financiële eisen in te willigen, de specifieke keuze van Noord-Europese landen die hun gratis geld, onderdak en luxe kunnen verschaffen, en die ook nog zo gek zijn om aan al hun eisen te voldoen!
Dit alles wijst er op, dat het absoluut geen getraumatiseerde oorlogsslachtoffers zijn maar doodgewoon ordinaire gelukzoekers, aangestuurd door zelfverrijkende smokkelaars en terroristen die hierin hun kans zien om ongemerkt hun medestrijders tussen…

View original post 246 more words

Advertisements

PROBEERT HET MDI DE NEDERLANDSE BLOGGERS TE INDOCTRINEREN?

eunmask

censuurgovernmentIk kreeg vandaag deze mail van 1 van mijn reageerders! Zij heeft een brief ontvangen van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet).
Aangezien haar is verboden om dit openbaar te maken, zal ik alleen de algemene informatie publiceren en de persoonlijke gegevens weglaten.

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien een uiting strafbaar is, wordt een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande een bericht dat u op de website http://eunmask.wordpress.com heeft geplaatst”

Mijn antwoord aan de reageerder hierop:

“Ik heb hier geen melding van gehad. Wij modereren alle reacties en als er ongeoorloofde (discrimenerde) teksten in staan worden deze…

View original post 239 more words

Frans Timmermans waarschuwt voor ‘golf van rechts-extremisme’

Timmerfrans, de ophitser en verrader des vaderlands

E.J. Bron

Screenshot_9

Vluchtelingencrisis moet ‘fatsoenlijk’ worden opgelost, want anders ‘extreemrechts’

Als de vluchtelingencrisis niet fatsoenlijk wordt opgelost, speelt dat extreemrechts in de kaart. Daarvoor waarschuwt Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

“Als we deze kwestie niet aanpakken en duurzame oplossingen bedenken, dan zul je een golf van rechts-extremisme over Europa zien trekken”, zei hij tegen de BBC.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)
Post online

View original post

Stervende naastenliefde

We worden ouder……

E.J. Bron

Screenshot_54

(Door: “Ratio”)

Donderdagavond. Mijn vader zit in zijn kamertje in het verpleeghuis. Ik glimlach. Een mij onbekende dame zit naast hem. Eindelijk is hij een keer niet alleen. Ze maakt zich uit de voeten en verdwijnt. Ik vraag mijn vader wat er aan de hand is. Mijn vader zegt niet veel maar mompelt dat het de laatste keer is dat ik die dame zie.

We gaan naar de zogenaamde huiskamer. Hoe architecten deze hebben kunnen ontwerpen is me een raadsel. Er is ruimte voor 12 bewoners, maar niet voor 12 rolstoelen. Helaas zitten verpleeghuis bewoners bijna altijd in een rolstoel.

Vanavond echter zijn we de enige bezoekers in de huiskamer. De TV staat zoals altijd net iets te hard aan. Ik schenk mijn vader een biertje in. Samen drinken we het blikje leeg. Mijn vader vertelt dat de dame pastoraal werker is. Die op ziekenbezoek was.

Lees verder>>>
(h/t…

View original post 2 more words